Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Lang zullen ze leren Thema Lang zullen ze leren

Het moment dat de rapporten weer worden meegegeven, is voor zowel ouders als kinderen vaak spannend. Welke cijfers zijn omhoog gegaan of misschien omlaag? Hoe succesvol een kind is, wordt vaak beoordeeld aan de hand van cijfers en toetsresultaten. Maar in hoeverre dat klopt? Of een kind in staat

Binnenkort krijgen alle jongeren geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 van het Rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor vaccinatie met het AC

Van een puber wordt verwacht dat hij of zij steeds zelfstandiger de lesstof leert. Toch is dat juist voor tieners ontzettend lastig. Hun brein is gefocust op hele andere zaken. Als ouder is soms moeilijk je kind te motiveren. Meestal leidt dat eerder tot ruzie dan tot resultaat. Toch zijn jonger

We ontwikkelen ons door nieuwe dingen te leren. Vanaf de geboorte maken we stappen en sprongen die ons verder brengen. Eerst leren we lopen, praten, dieren herkennen, daarna fietsen, lezen en een computer gebruiken. Tot slot leren we te functioneren in de maatschappij: rekeningen betalen, zaken reg

28 juni 2018Bron: www.trimbos.nl Slecht slapen is van invloed op de gezondheid. Zo kan te kort of juist te lang slapen bij volwassenen het risico